CLOSE

广东省扶贫领导开发小组授予广东省揭阳商会广东扶贫济困红棉杯铜杯

发布日期:2014-06-30
分享

                      广东省扶贫领导开发小组在2014年6月30日授予我会“2013年度广东扶贫济困红棉杯铜杯”。

   【 广东省扶贫领导开发小组授予广东省揭阳商会2013年度广东扶贫济困红棉杯铜杯】 

返回顶部